Rent-Drikkevand.dk
Rent-Drikkevand.dk

Hofor opdagede pesticidfund takket være fund i Middelfart.


Af Hanne Kokkegård

8. jun 2018 kl. 10:23


Man kan med rette sige, at en presset vandforsyning hos Trefor og en opfølgende vandanalyse har bredt sig som ringe i vandet. Illustration: Sven Hoppe og CC BY-SA 3.0 (Wikipedia Commons)Det kom ikke som nogen stor overraskelse for forsyningsselskaberne i Danmark, da Hovedstadens Forsyningsselskab, Hofor, i mandags fortalte, at man havde fundet pesticidet dimethylsulfamid, DMS, i drikkevand fra Dragør Vandværk og Hvidovre Vandværk i en mængde, der overstiger grænseværdien.


For Hofor var først begyndt at undersøge vandet for DMS, efter at Trefor Vand i Trekantsområdet havde fortalt, at man havde fundet stoffet i Middelfart og derfor var gået i gang med at undersøge boringerne fra alle 10 Trefor-vandværker.


»Der er undersøgelser i gang flere andre steder i landet, fordi vi har en åben dialog og vejleder hinanden i branchen for at sikre god drikkevandskvalitet til forbrugerne,« fortæller Lars Skjerning, vandforsyningschef i Trefor Vand, til Ingeniøren.


Fundet er gjort tilfældigt?

Stoffet dimethylsulfamid, DMS, kan være et nedbrydningsprodukt fra det nu forbudte svampemiddel tolylfluanid til frugt- og bæravl eller stamme fra stoffet dichlofluanid, der har været brugt ved træimprægnering.


Link til Kilde - Klik på "Læs mere knappen"

Pesticidfund i drikkevandsboringer breder sig som ringe i vandet


Af Hanne Kokkegård

17. aug 2018 kl. 05:18


Endnu er der altså ikke et samlet overblik over, hvor DMS er fundet, men data er på vej ind i Jupiter, Geus' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Illustration: KHAN TARIQ MIKKEL/POLFOTO


Omfattende fund af pesticidresten DMS landet over viser, at det er nødvendigt at få screenet drikkevandsområder for alle problematiske stoffer og sikret vigtige drikkevandslagre, mener vandbranchen.


Sidst på foråret fandt Hofor (Hovedstadens Forsyning) stoffet DMS i koncentrationer over grænseværdien i vandboringer i Dragør og Hvidovre, hvor boringerne straks blev taget ud af ledningsnettet. De videre undersøgelser af drikkevandsboringer viser nu omfattende problemer med DMS.


Hofor undersøgte i første omgang vandet, fordi forsyningsselskabet havde hørt, at Trefor i Trekantområdet havde fundet stoffet i flere boringer – dog under grænseværdien. Og siden da er landets andre vandleverandører gået i gang med at undersøge deres boringer for DMS.


»DMS er nu også fundet i Odense, Svendborg og Frederikssund. Lige nu er der ventetid på analyserne for DMS, men vi forventer, at stoffet vil blive fundet mange andre steder i landet i den kommende tid,« fortæller biolog og seniorkonsulent Claus Vangsgård fra drikkevands- og spildevandsselskabernes interesseorganisation, Danva.


Link til Kilde - Klik på "Læs mere knappen"