Rent-Drikkevand.dk
Rent-Drikkevand.dk

Pesticidfund får Svendborg til at lukke vandværk.


KORT NYT21. FEB 2022 6.13

TEKNIK & MILJØ


SVENDBORG: Der er konstateret indhold af pesticidet bentazon i vandet fra Ulbølle Vandværk, som leverer vand til 446 forbrugere, oplyser Svendborg Kommune. 


Indholdet er målt til 0,15 mikrogram pr. liter, mens grænseværdien er på 0,1 mikrogram pr. liter. 


- Ulbølle Vandværk har efter aftale med Svendborg Kommune stoppet vandindvindingen, siger afdelingschef Birgitte Kring Frederiksen.


Der har siden 2013 været målt et lavt indhold af bentazon i vandet på værket, men nu er grænseværdien altså overskredet.


Ulbølle Vandværk har to boringer, som begge ligger tæt ved vandværket. Det betyder, at der ikke er mulighed for at blande vand fra forskellige boringer, så det kommer under grænseværdien. Derfor stopper vandværket nu med at indvinde vand og vil fremover modtage vand fra Vester Skerninge Vandværk


Link til Kilde - Klik på "Læs mere knappen"

Pesticidfund i drikkevandsboringer breder sig som ringe i vandet


Af Hanne Kokkegård

17. aug 2018 kl. 05:18


Endnu er der altså ikke et samlet overblik over, hvor DMS er fundet, men data er på vej ind i Jupiter, Geus' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Illustration: KHAN TARIQ MIKKEL/POLFOTO


Omfattende fund af pesticidresten DMS landet over viser, at det er nødvendigt at få screenet drikkevandsområder for alle problematiske stoffer og sikret vigtige drikkevandslagre, mener vandbranchen.


Sidst på foråret fandt Hofor (Hovedstadens Forsyning) stoffet DMS i koncentrationer over grænseværdien i vandboringer i Dragør og Hvidovre, hvor boringerne straks blev taget ud af ledningsnettet. De videre undersøgelser af drikkevandsboringer viser nu omfattende problemer med DMS.


Hofor undersøgte i første omgang vandet, fordi forsyningsselskabet havde hørt, at Trefor i Trekantområdet havde fundet stoffet i flere boringer – dog under grænseværdien. Og siden da er landets andre vandleverandører gået i gang med at undersøge deres boringer for DMS.


»DMS er nu også fundet i Odense, Svendborg og Frederikssund. Lige nu er der ventetid på analyserne for DMS, men vi forventer, at stoffet vil blive fundet mange andre steder i landet i den kommende tid,« fortæller biolog og seniorkonsulent Claus Vangsgård fra drikkevands- og spildevandsselskabernes interesseorganisation, Danva.


Link til Kilde - Klik på "Læs mere knappen"

Drikkevand i hele landet tjekkes for kræftfremkaldende stoffer


Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Landets vanværker tjekker lige nu i drikkevandet for PFOS.


Landets vandværker arbejder på højtryk med at tjekke drikkevandet for muligt indhold af det sundhedsskadelige fluorstof PFOS.


Det er meldingen fra direktør Susan Münster fra organisationen Danske Vandværker.


Jagten på PFOS og andre lignende fluorstoffer er gået ind, efter at Danske Regioner og Forsvaret har kortlagt 188 steder i landet, hvor der er eller har været brandøvelsespladser.


Link til Kilde - Klik på "Læs mere knappen"

Ny forskning: Giftige fluorstoffer går ud over kvinders amning


17.09.2021 KL. 06:00

Foto: Carsten Snejbjerg


Amalie Timmermann og en række kolleger har kortlagt 1300 kvinders ammeforløb og værdien af farlige fluorstoffer i kvindernes blod.


Forskerne konkluderer, at selv små mængder fluorstoffer har indvirkning på amningen.


Link til Kilde - Klik på "Læs mere knappen"