Rent-Drikkevand.dk
Rent-Drikkevand.dk


Navigation - Menu Fra SmartPhone / Telefon TRYK på de små steger i øverste hjøjre hjørne af din skærm. Læg Evt. Din Telefon ned for bedre og brede skærmbillede.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland


GEUS er en selvstændig og uafhængig forsknings- og rådgivningsinstitution i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.


Derudover er GEUS partner i Geocenter Danmark og tilknyttet Euro GeoSurveys.


GEUS er geologisk datacenter og udfører undersøgelser, forskning, rådgivning og kortlægning i primært Danmark og Grønland.


Emner som vandressourcer, klima, natur, energi og mineraler er i fokus hos GEUS, der bl.a. udfører forskning på internationalt niveau, rådgiver myndigheder og erhverv, kortlægger undergrunden og ressourcerne, samt stiller data og viden til rådighed.

FAKTA 


Drikkevand og sundhed

GEUS deltager endvidere i en række danske og amerikanske undersøgelser af sammenhæng mellem drikkevandets kvalitet og sundhedseffekter:


  • Geogene stoffer i drikkevandet og forekomsten af ADHD


  • Vandets hårdhed og forekomsten af hjerte-kar-sygdomme


  • Nitrat i drikkevandet og fødselsudfald


  • Nitrat og pesticider i drikkevandet og risikoen for leukæmi.


Link til kilde:

https://www.geus.dk/vandressourcer/vandkvalitet/drikkevand-og-sundhed

Tjek din kommune:

Pesticidrester i aktive drikkevandsboringer siden 2017


Andel af aktive drikkevandsboringer, hvor der i perioden 15/9 2017 til 15/9 2022

er fundet pesticidrester. Kilde: DN


Klik på INTERAKTIVT KORT

RETTEN TIL RENT DRIKKEVAND

FAKTA fra GEUS’ undersøgelser. 

Samme undersøgelse fra GEUS 2018 viste fund i hele 63% af prøverne og fund over grænseværdien i 26% af prøverne.


Walter Brüsch, tidl. geolog for GEUS fra 1984-2016, har sammenholdt indtag fra 2015-2019 i GEUS’ Jupiter database med Miljøstyrelsens første massescreening af flere pesticidstoffer fra 2019


Analysen konkluderer fund i 69% af prøvende og fund over grænseværdien i 27% af prøverne. Denne kombination af målinger vurderes som det mest retvisende billede af forureningsomfanget i 2019 og benyttes derfor som udgangspunkt for scenarierne senere i publikationen.

De 5 vigtigste grunde til at rense dit VAND - Grundvand - Vandværksvand - Postevand og dit "Drikkevand fra dit lokale vandværk" 


1. Du får 99,98% perfekt, rent og sundt vand med de 5 livsvigtige organiske mineraler. 


2. Du undgå KALK og dårlig smag + BONUS, du slipper i al fremtid for at koge dit vand!


3. Du kan for mindre en end kr. 2-10,- Pr. dag. Få en 100% sikker, smart AUTO løsning.

 

4. Dit blod består af ca. 82% vandmolekyler -og din krop indeholder 70% vand.LÆS HER


5. Du får 100% tryghed og sikkerhed for 99,98% rent drikkevand til dig selv, dine børn, familie, venner, gæster og dine ansatte. 


GEUS: Det kan være nødvendigt at rense vand for forurening. Klik og læs mere her

Minister: Tilladelser til forurenet drikkevand i hanerne er nødvendige Klik og læs her


Kilde: Artikel fra Danmarks Naturfredningsforening: Vandværker leverer vand med sprøjtegift over grænseværdien


RENT DRIKKEVAND

BURDE VÆRE EN MENNSKERET.

FAKTA


Fra 1. januar til 31. august 2021 er der indberettet 1.355 målinger og konstateret giftfund i 63,1 procent.


I 14,3 procent af prøverne er grænseværdien overskredet.


Målingerne tyder på, at 2021 vil slå rekord i flest drikkevandsboringer med giftfund.


Kilde: Danmarks Naturfredningsforening Link.https://www.voresdrikkevand.dk/  

Rent vand i hanen er en saga blot


De fleste af os er "opdraget" med en tro på, at vi har noget af det bedste vand i verden og dermed "opdraget til at tro, at vi fortsat har rent vand, når vi åbner for hanen i køkkenet eller badeværelset, hvilket ikke kan være mere forkert!


FAKTA er, at rent vand i Danmark er en saga blot

Faktisk er der giftrester i 6 ud af 10 danske vandboringer. Og i omkring 13,2 procent af af prøverne er grænseværdierne oversteget.


I 94 ud af 98 kommuner er der fundet rester af pesticider i vandværkernes drikkevandsboringer de seneste fem år. Se hvor galt det står til med pesticidrester i drikkevandsboringerne i din kommune. Link til kilde Klik HER


Det forurenede drikkevand har allerede skabt problemer flere steder i Danmark. Blandt andet i byen Krogsbølle på Nordfyn, hvor niveauet af pesticidrester var 40 gange så højt, som det er tilladt.


Se alle de mange beviser og artikler som vi har samlet under fanebladet "Alt om- forurenet drikkevand"


Tekst uddrag fra TÆT PÅ (Kilde DR)
03. JAN. 2022 læs mere herunder, schroll længere ned på siden.

Ønsker du 100% rent og sundt vand ? Så læs her Hvorfor du selv bør rense dit vand /vandværks vand / postevand / grundvand ved hjælp af et Omvendt osmosesystem.


Kvaliteten af ​​drikkevandet fra hanen er angivet i drikkevandsbekendtgørelsen ud fra maksimumværdier for *udvalgte* (Betyder meget få de "kigger på") af Div. Fremmedstoffer og forurenende stoffer, men som på nuværende tidspunkt i skrivende stund omfatter flere end 300.000 forskellige giftstoffer!!!


Drikkevandet er dog vurderet sikkert for mennesker med et stabilt immunsystem ud fra drikkevandsbekendtgørelsen, men ikke sundt!!!


Tjek selv efter - Læs herunder, hvor vi linker direkte til Drikkevandsbekendtgørelsen


Hvis du i stedet ønsker 100% kontrol og sikkerhed for højst mulig kvalitet 100% rent- drikkevand, så findes der pt. Kun en 100% sikker løsning -og det er selv at rense dit vand.


Med selv kontrol, tager du ansvaret for din samlede vandkvalitet hjem til dig selv på lige vis med alle vores private kunder og erhvervskunder som Eks. OUH - ARLA - Carlsberg mv. Klik HER


BEK nr 2361 af 26/11/2021


Miljøministeriet

Drikkevandsbekendtgørelsen


Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.


Hvis du nærlæser denne "lov" vil du hurtigt finde ud af, at der desværre ikke eksistere en 0/NUL tolerance, men at det i stedet tillades med "visse" mængder giftstoffer i vores drikkevand??


Hvis der tillades en "vis" mængde giftstoffer "indenfor de fastsatte grænseværdier"


Hvordan kan vores Danske drikkevand eller postevand så være rent?


I vores "verden" hos Rent-Drikkvand.dk skal vores vand være 100% rent og sundt drikkevand. Med andre ord, hverken vores kunder eller os selv, vil ACCEPETERE eller  "nøjes" med delvis "rent" vand incl. Mikroplast, Pesticider, PFOS/PFAS o.s.v 


Der er intet i livet, man kan tage for givet.

Men vi syntes at alle fortjener rent drikkevand.


"Rent drikkevand er en menneskeret"


Tjek venligst selv efter......


Klik HER for at læse hele Drikkevandsbekendtgørelsen

21. december 2011
Rapport om Pesticider i dansk drikkevand
Syddansk Universitet Esbjerg


2.7.4 Rensning af oppumpet grundvand

Rensning af grundvand med eksempelvis aktivt kul er en løsning, der ikke findes i nogen rapporter. Simpelthen af den grund, at det i Danmark er vedtaget, at man ikke vil rense drikkevandet.


2.7.6 Ændre grænseværdierne
Som beskrevet under punktet ”Grænseværdier for pesticider”, er kvalitetskravet for pesticider og deres nedbrydningsprodukter ikke ændret siden 70’erne, hvor kravet blev sat ud fra et teknologisk synspunkt og
et ønske om 0 pesticider i drikkevandet end ud fra et helbredsmæssigt øjemed.

Mindst 262 drikkevandsboringer er lukket på grund af pesticider

Mindst 262 drikkevandsboringer er lukket på grund af pesticider. Der er fundet pesticider i over halvdelen af landets drikkevandsboringer. I nogle boringer er problemet så stort, at vandværkerne må lukke dem.


Der er fundet pesticider i over halvdelen af landets drikkevandsboringer. I nogle boringer er problemet så stort, at vandværkerne må lukke dem.


Link.: https://www.dn.dk/nyheder/mindst-262-drikkevandsboringer-er-lukket-pa-grund-af-pesticider/

5 grunde til at du ikke bør drikke vand på flaske.


4 minutter


Plasten, der anvendes til flaskevand er ikke kun dårligt for planeten, men kan også skade din krop.


Kilde: 

Bedre Livsstil Denne hjemmeside dom udgiver gratis artikler om fysisk og psykisk sundhed, hvordan du passer godt på din krop og om naturmedicin.


Link til kilde: Artikel 5 grunde til at du ikke bør drikke vand på flaske.

Vælg med omtanke et Miljøvenligt alternativ ved at bruge filtersystemer som Omvendt Osmose forbedrer du ikke kun dit postevand, men bidrager også til miljø- og klimabeskyttelse og sikre dig selv et et optamalt afsæt for et sundt og stækt helbred, ved at drikke 100% rent drikkevand. 


Dit samlede CO2 aftryk er stort, hvis du fortsætter med vand på plastikfalsker købt i dit lokae supermarkeden eller på tankstationen.


Så snart du skifter til Omvendt Osmose vand, undværer du et større miljøskadeligt aspekt: ​​engangsplastikflasken.Når de skabes, forbruges og dermed alle de ressourcer som udledes CO2, yderligere overproduceres der også en masse unødvendigt plastikaffald.


For så snart flasken er tom, bliver den kasseret, da den ikke må genanvendes. 


Anderledes er det med filtersystemer som Omvendt Omsose, da de har en lang levetid og efterlader derfor et langt meget mindre CO2-aftryk.


TÆT PÅ

03. JAN. 2022


LÆS SVARENE: Hvis vi ikke gør noget nu, får vores børn og børnebørn aldrig drikkevand - rent grundvand!

To af Danmarks mest vidende personer, når det kommer til drikkevand, svarede på spørgsmål:


Walter Brüsch er geolog og seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.


Anders Bækgaard har stået for vandboringer for Miljøstyrelsen og i dag arbejder for IWA, International Water Association.


Du kan læse deres svar herunder. Klik på det lille ikon i øverste højre hjørne af dokument. 


Link til kilde og den fulde artikkel på DR Klik HER

Geogene stoffer i drikkevandet og sundhed

I drikkevandet findes der en hel række naturlige hovedbestanddele og sporstoffer. Indtagelse af disse såkaldte geogene stoffer med drikkevandet gennem hele livet kan påvirke vores sundhedstilstand både positivt og negativt. På GEUS har vi i forskellige projekter især fokus på salte, radon, arsen, nikkel, litium og jod i grundvandet.


Et tidligere ph.d.-projekt (Voutchkova, 2014) har vist, at voksne danskeres indtag af jod med drikkevandet udviser stor geografisk variation fra 0–100 % af det WHO-anbefalede daglige indtag.


Ny viden som denne vil fremover kunne hjælpe os til at forstå fravær og tilstedeværelse af en række sygdomme i den danske befolkning. Jod er essentielt for menneskers stofskifte og både for lavt og for højt indtag gennem livet kan skabe sundhedsproblemer. Et eksempel er struma, hvor mangel på jod kan medføre, at skjoldbruskkirtlen forstørres.


I forbindelse med jod-projektet blev drikkevandet også analyseret for en lang række andre grundstoffer, vi hidtil kun har haft begrænset viden om.


Disse data finder stadig anvendelse i nye projekter og er bl.a. benyttet til at undersøge mulige sammenhæng mellem indholdet af litium i drikkevandet og henholdsvis frekvensen af selvmord, bipolare lidelser og demens.


I forhold til demens er der påvist en sammenhæng, som indikerer, at relativt højt indhold af litium i drikkevandet kan reducere risikoen for demens.


Link til kilde:

https://www.geus.dk/vandressourcer/vandkvalitet/drikkevand-og-sundhed